Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân

Tập đoàn Meiwa Pax nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội về vệc bảo hộ các thông tin cá nhân, việc sử dụng đúng đắn các thông tin cá nhân là nghĩa vụ xã hội quan trọng. Chính vì điều đó cùng với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này, tập đoàn Meiwa Pax đã cung ấp các dịch vụ đem lại sự an tâm, an toàn cho khách hàng, phấn đấu luôn là công ty được khách hàng tin tưởng bằng việc tuân thủ các nguyên tắc căn bản thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

  1. 1. Thực hiện triệt để việc tuân thủ (tuân thủ pháp luật) bằng việc tiến hành sử dụng đúng đắn các thông tin cá nhân dựa trên các qui định của pháp luật liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân.
  2. 2. Cùng với việc qui định rõ ràng mục đích thông tin cá nhân, sử dụng thông tin cá nhân đúng đắn trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Mặt khác, thực hiện bảo đảm các thông tin cá nhân chính xác và có nội dung mới nhất.
  3. 3. Trong trường hợp ủy thác công vệc cho bên ngoài sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi phải quản lý, giám sát các thông tin cá nhân đó có được sử dụng đúng đắn tại nơi ủy thác bằng việc kí kết hợp đồng bảo mật thông tin.
  4. 4. Để đảm bảo tính an toàn của các thông tin cá nhân, chúng tôi phải tham chiếu các loại qui chuẩn, hướng dẫn đồng thời xây dựng các biện pháp và bố trí quản lý an toàn cần thiết.
  5. 5. Xử lý thích hợp với các nội dung trao đổi, ý kiến của khách hàng liên quan đến vệc sử dụng thông tin cá nhân.
  6. 6. Thúc đẩy hơn nữa việc bảo mật các thông tin cá nhân, nỗ lực cải tiến liên tục các qui chế quản lý, bố trí quản lý an toàn và các bố trí cần thiết khác.
  7. 7. Nhận thức tầm quan trọng của vệc bảo mật nghiêm ngặt chi tiết không chỉ là thông tin cá nhân mà còn cả các thông tin liên quan đến các khách hàng doanh nghiệp hoặc đoàn thể liên quan. Tập đoàn Meiwa Pax cam kết sử dụng đúng đắn các thông tin này cũng như các thông tin cá nhân.

Chính sách trang web

Tất cả các thông tin trên trang web này chỉ được sử dụng với mục đích phát triển kinh doanh trong tập đoàn Meiwa Pax. Khi bạn sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản như bên dưới của trang web.

1. Về vấn đề bản quyền

Tất cả các thông tin đăng trên trang web này nếu không có ghi chú đặc biệt nào thì sẽ thuộc bản quyền của Tập đoàn Meiwa Pax. Nếu không có sự đồng ý của Meiwa Pax thì không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, cho mượn, dịch thuật, cải biên,…

2. Về vấn đề thông tin cá nhân

Tất cả các thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng chỉ được sử dụng với mục đích thăm dò ý kiếm khách hàng. Nguyên tắc của chúng tôi là không cung cấp hay làm rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3.

3. Điều khoản khác

Các thông tin hay dữ liệu trên trang web này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Rất mong quý khách hàng thông cảm.

pagetop