Package your vision

Hiện thực hóa ý tưởng thành bao bì.
Chúng tôi là Meiwa Pax Group

Chúng tôi - một tập đoàn cung cấp rất đa dạng các loại bao bì theo yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi không đơn giản chỉ cung cấp sản phẩm.
Hơn thế nữa, chung tôi cung cấp những giải pháp bao bì độc đáo từ sự kết hợp sức mạnh của các công ty trong tập đoàn, đáp ứng những khó khăn mà quý khách hàng đang đối mặt. Chẳng hạn như gia tăng tính hấp dẫn trong quảng bá sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh hoặc muốn mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Chúng tôi luôn nỗ lực cống hiến để trở thành một đối tác kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho khách hàng, vượt ra ngoài phạm vi "bao bì".
Với sức mạnh hợp tác của toàn tập đoàn, chúng tôi tiếp tục thử thách kiến tạo những giá trị mới.

SCROLL

Package your

Branding

Xây dựng chiến lược hình ảnh làm gia tăng
tính hấp dẫn của sản phẩm.

Package your

Solution

Thúc đẩy cải cách hậu cần, giảm hao phí
trong đóng gói và vận chuyển.

Package your

Business

Hợp tác chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau
những nguồn lực cần thiết.

Package your

Expansion

Mở rộng khắp thế giới để khai thác khách hàng mới.

Chúng tôi biết kết hợp linh hoạt các giá trị của mỗi công ty trong tập đoàn nhằm hiện thực hóa mong muốn của khách hàng và tạo ra những giá trị riêng độc đáo.
Chính vì thế, chỉ có tập đoàn chúng tôi mới có thể đem đến cho quý khách hàng những giải pháp phù hợp nhất.

Sức mạnh chuyên môn hóa của mỗi công ty trong tập đoàn tạo ra sức mạnh lớn hơn nhiều lần chứ không đơn giản chỉ là phép cộng thuần túy. Chúng tôi tập trung vào tiềm năng vốn có, cộng với sự cải tiến liên tục để phát triển thành một tập đoàn có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là động lực phát triển của công ty chúng tôi. Quá trình kết hợp sức mạnh của mỗi công ty trong tập đoàn, thử và sai để đo lường, hoàn thiện những giải pháp tối ưu, hoạt động này đã làm gia tăng sự gắn kết và theo đuổi những giải pháp bao bì mà chỉ công ty chúng tôi mới có khả năng cung cấp được.

Hệ thống tập đoàn