Thế mạnh của Tập đoàn

Với hệ thống linh hoạt, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Những yêu cầu về sản phẩm của khách hàng là muôn hình vạn trạng !
Vì vậy, chúng tôi cũng phải nỗ lực không ngừng để phát triển những kỹ thuật công nghệ mới trước đây chưa từng có. Điều này chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được vì các công ty thành viên trong Tập đoàn với những đặc thù kỹ thuật riêng biệt của mình, luôn luôn hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau tạo nên thế mạnh chung của cả Tập đoàn. Tùy vào mỗi đơn hàng, chúng tôi thành lập nhóm dự án phụ trách, căn cứ vào nội dung đơn hàng và các yêu cầu kỹ thuật công nghệ chúng tôi đều tư vấn và chọn giải pháp hợp lý nhất để phản hồi cho khách hàng.
Chúng tôi đưa ra những giải pháp tối ưu toàn diện nhất cho khách hàng bằng việc kết hợp các thế mạnh của từng công ty thành viên trong tập đoàn lại với nhau từ khâu thiết kế - phát triển, đến sản xuất sản phẩm.

Planning meeting
Buổi họp lên kế hoạch
Hệ thống chuỗi máy mạ chân không duy nhất trên thế giới
Hệ thống chuỗi máy mạ chân không duy nhất trên thế giới.
Hệ thống máy thổi màng
Hệ thống máy thổi màng

to view Advantage of Meiwa Pax Group

Từ khách hàng đến Tập đoàn

Marketing
- Điều tra thị trường ( trong và ngoài nước)
- Hoạt dộng kinh doanh/
- Hoạt động tuyên truyền quảng cáo (PR, Hội chợ,v.v...)
Nhận đơn hàng
  • - Kiểm tra đơn hàng
    - Năm bắt tình hình, phân tích
    - Tổ chức họp lên kế hoạch
Thiết lập hệ thống chặt chẽ giữa Kế hoạch - Phát triển - Sản xuất.

Hướng tới hệ thống sản xuất sản phẩm chuyên môn hóa hơn

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Thiết kế
Xây dựng dây chuyền sản xuất theo cơ chế "một cửa"

Hệ thống sản xuất của Tập đoàn

pagetop