Package your

Business

ความร่วมมือเพื่อทรัพยากรณ์ที่จำเป็น

ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากเราเพียงบริษัทเดียวคงไม่สามารถเตรียมทุกอย่างได้ ดังนั้นเราจึงจัดหาทรัพยากรที่ลูกค้าต้องการไปอย่างทั่วถึงและให้ทันเวลาโดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในเครือของเรา เราจะจัดหา วัสดุ, ทรัพยากรมนุษย์, เครื่องจักร ที่จำเป็น ให้ได้ในทันที เพื่อรองรับกับธุรกิจของลูกค้า

การหีบห่อสินค้าสำหรับส่งมอบ
ด้วยLine upชั้นดี

เมื่อผู้ผลิตต้องการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าปริมาณน้อยชิ้น เพื่อทดสอบการขายหรือเพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ มักจะหาบรรจุภัณฑ์สำหรับหีบห่อที่ขนาดพอดีไม่ได้ แต่เราMeiwa groupที่มีตั้งแต่บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว และเพิ่มมาเรื่อยๆ เช่น กล่องใส, ที่วางโชว์สินค้า, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษ, ฉลากต่างๆ เป็นต้น ให้ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการ

การส่งพนักงาน หรือ
ผู้รับเหมาบริการ ให้ช่วยการบรรจุหีบห่อ

เราไม่ได้มีแค่สินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น หากลูกค้ามีการผลิตสินค้าใหม่ แล้วต้องการให้ทีมงานของเราเข้าไปซัพพอร์ต เราก็สามารถจัดสรรค์ให้ได้ หรือหากคนทำงานในระดับที่ไม่ซับซ้อนนักไม่เพียงพอ เราก็สามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวเข้าไปซัพพอร์ตได้ ถ้าหากลูกค้าต้องการให้เราช่วยในเรื่องของการจัดการ เรายินดีให้คำปรึกษาด้วยระบบของเราที่ได้รับการยอมรับ เสมือนมีสัญญาร่วมกัน

จัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ลูกค้าต้องการได้

หากลูกค้าต้องการวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่นต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์จำนวนมากเข้าด้วยกันได้ เราก็สามารถทำได้ ด้วยเครื่องผลิตซองบรรจุภัณฑ์ของเราที่มีกว่า 130 เครื่อง ทั่วกลุ่มบริษัทในเครือ และแน่นอนว่า หากลูกค้าต้องการซื้อเครื่องบรรจุขนาดเล็ก เราก็พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงานในกลุ่มบริษัทของเรา

NEXT Expansion