Package your

Branding

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบัน เมื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอยู่อย่างมากมาย การทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ หรือ การทำให้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ตามความต้องการ กลายเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ ณ ขณะนี้

"แพ็คเกจสร้างมูลค่า"
การแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้หีบห่อ จึงเป็นเสมือนหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ จึงไม่ใช่แค่แนะนำลูกค้าในด้านออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่เรายัง สามารถเพิ่มฟังก์ชันให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ได้อีก ไม่ว่าจะเป็น"ซองที่เข้าไมโครเวฟได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม", "เทคนิคให้ผลิตภัณฑ์ภายในเทออก หรือเอาออกได้อย่างง่ายดาย" เป็นต้น เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าร่วมกันได้

พัฒนาความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์
ณ จุดขายด้วยเทคนิคดีไซน์ขั้นสูงตามแบบฉบับ

การสร้างความโดดเด่นสะดุดตาให้กับบรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนในจากผู้บริโภคที่ผ่านไปผ่านมาตามห้างร้านที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆวางจำหน่ายอยู่มากมายนั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

การดึงดูดความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยชั้นวางแสดงสินค้า

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่งานแสดงสินค้าหรือเมื่อวางผลิตภัณฑ์ในมุมพิเศษของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของแคมเปญต่างๆ เป็นต้น จะทำให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากกว่าการวางจำหน่ายตามปกติ นอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบ และสร้างชั้นวางแสดงสินค้าให้ดึงดูดใจในแต่ละอีเวนท์ต่างๆได้ อีกทั้งสามารถจัดทำและปรับให้ชั้นวางเหมาะกับสถานที่ เช่น ชั้นวางแบบแนบติดกำแพง เป็นต้น

NEXT Solution