Package your vision

ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิด และ จินตนาการของท่าน เพราะนั่นคือเรา Meiwa Pax Group

เราคือกลุ่มบริษัทผู้ผลิต วัสดุ, บรรจุภัณฑ์, หีบห่อ ที่ครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราไม่ได้เป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ด้วยการรวมพลังของกลุ่มบริษัทในเครือของเรา จึงสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างไม่เหมือนใคร เราสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้ในหลายๆด้าน เช่นการวิเคราะห์และตอบปัญหาต่างๆที่ลูกค้ากำลังเผชิญ, ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้น่าดึงดูดยิ่งขึ้น, ส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, และด้วยกลุ่มบริษัทในเครือที่มีอยู่ในต่างประเทศจะช่วยส่งเสริมการตลาดไปยังต่างแดนของลูกค้าได้อีกด้วย

SCROLL

Package your

Branding

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์

Package your

Solution

ปรับปรุงโลจิสติกส์เพื่อลดความสูญเสียในการบรรจุและการจัดส่ง

Package your

Business

ความร่วมมือเพื่อทรัพยากรณ์ที่จำเป็น

Package your

Expansion

การขยายเครือข่ายไปทั่วโลกเพื่อรองรับลูกค้าใหม่

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้า
เราได้นำเอาจุดแข็งของแต่ละบริษัทในเครือรวมเข้าด้วยกัน
ทำให้คุณค่าของกลุ่มบริษัทมีความเฉพาะโดดเด่น
ที่มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถทำได้

พลังของกลุ่มบริษัทและเครือข่ายของเรามีความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะไม่ใช่แค่บรรจุภัณฑ์แบบมาตรฐานเท่านั้น แต่เราจะขยายตลาดไปให้กว้างขึ้นไปอีก และเพื่อสิ่งนี้เอง เราจึงมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ และแรงขับเคลื่อนที่กระตุ้นให้เราพัฒนาอยู่ตลอดก็คือ ความต้องการของลูกค้า เรามีการทดลอง ลองผิดลองถูก แก้ไขให้เหมาะสม จนได้มาซึ่งPackage solutionที่มีแค่เราเท่านั้นที่สามารถทำได้

ความร่วมมือของกลุ่มบริษัท