วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เราจะเปิดโอกาสใหม่ๆ โดยการรวมความชำนาญเฉพาะทางเอาไว้
ร่วมกันสร้างคุณค่า ก้าวล้ำนำหน้าในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่รอบๆตัวเรานั้น ไม่คาดคิดว่าจะเติบโตได้ในอนาคต ด้วยสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่มีแนวโน้มเน้นไปทางด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของเรา ต่างก็จริงจังกับการทดลองทั้งผิดและถูกเกี่ยวกับการจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าปลายทางมีคุณค่าสูงที่สุด ดังนั้น ในเวลาเช่นนี้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่เพียงแต่ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับห่อบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วย

เราได้รวมพลังด้านธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในด้านบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นหนึ่งเดียวที่ Meiwa pax นอกจากนี้การรวมระบบที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรของเราใหม่ ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเราคาดหวังว่าจะได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าร่วมกันกับลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ คติที่กลุ่มบริษัทของเรายึดมั่นไว้ว่า “Package your vision” กล่าวคือ นอกเหนือจากการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าแล้ว ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราคือ การสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของลูกค้ากลายเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น หากสามารถคิดค้นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์กระดาษหรือกระดาษลูกฟูกได้ ก็จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่านั่นคือความเป็นไปได้แบบใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครทำมาก่อน เราตั้งใจที่จะมอบคุณค่าจากการเพิ่มพูนความชำนาญเฉพาะทาง ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในเครือของเราสู่ยุคสมัยต่อไปให้กว้างไกลไปทั่วโลก

Meiwa Pax Holdings Co.,Ltd
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ Jun Masuda

ประวัติบริษัทในกลุ่ม

พ.ศ.2505 มีนาคม ก่อตั้ง Meiwa Kasei Kougyosyo ณ Hirano Nodo-cho, Higashisumiyoshi-ku จังหวัด Osaka
พ.ศ.2505 ตุลาคม ก่อตั้ง บริษัท Meiwa Kasei Printing จำกัด ด้วยทุน 2 ล้านเยน ณ Nakagawacho, Ishino Ward จังหวัดOsaka
พ.ศ.2513 มีนาคม ก่อตั้ง โรงงานแห่งที่2 ณ Sakai Daichi-cho, Ishino-ku จังหวัดOsaka
พ.ศ.2518 มีนาคม ก่อตั้ง โรงงาน Higashi-Osaka ณ Kashitahon machi, Higashi Osaka
พ.ศ.2523 ตุลาคม ก่อตั้ง โรงงาน Hyogo ณ Izushi-gun, Izushi-cho จังหวัดHyogo
พ.ศ.2524 ตุลาคม ก่อตั้ง สำนักงานขาย ที่ Tokyo
พ.ศ.2525 ธันวาคม ก่อตั้ง สำนักงานขาย ที่ Nigata
พ.ศ.2527 มกราคม ก่อสร้างโรงงานสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่ เมืองKashihara, Osaka
ในเวลาเดียวกันนั้น ได้ปิดโรงงานสำนักงานใหญ่เดิม ที่ โรงงาน Higashi-Osaka
พ.ศ.2529 กรกฎาคม ก่อตั้ง สำนักงานขาย ที่Kagawa และ สำนักงานขาย ที่Fukuoka
พ.ศ.2531 กรกฎาคม ก่อตั้ง บริษัท Meiwa Sansho จำกัด เพื่อจำหน่ายซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
ปรับเปลี่ยน สำนักงานขายTokyo ให้เป็นสาขาTokyo
ก่อตั้งสาขาOsaka และสำนักงานขายHiroshima
พ.ศ.2532 กรกฎาคม เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นMeiwa Pax Co., Ltd.
และเปิดสำนักงานขาย Sendai
พ.ศ.2534 พฤษภาคม เปิด สำนักงานขาย Sapporo ในจังหวัด Hokkaido
พ.ศ.2534 ธันวาคม เสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการก่อสร้างโรงงาน Hyogoใหม่ใน Izushi-cho torii Izushi-gun จังหวัด Hyogo
พ.ศ.2539 กุมภาพันธ์ โรงงาน Hyogoใหม่ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในระยะที่สอง
พ.ศ.2543 เมษายน เปิดบริษัท Meiwa Sansho โรงงานสาขาToyooka ณ Kamiyoshi-dai, Toyooka ในจังหวัด Hyogo
พ.ศ.2546 เมษายน เปิดสำนักงานขายChubu
พ.ศ.2546 มิถุนายน ปรับเปลี่ยน สาขาTokyo ให้เป็นสำนักงานใหญ่Tokyo, สาขาOsaka ให้เป็นสำนักงานสาขาNishinihon, สำนักงานขายFukuoka ให้เป็นสาขา Kyushu
พ.ศ.2548 ตุลาคม ทำให้ Kaitokagaku Kogyo Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2549 มกราคม ทำให้ FP Kako Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2550 มกราคม เปิดบริษัท Meiwa Sansho โรงงานสาขาNoda ณ Noda ในจังหวัดChiba
พ.ศ.2552 กุมภาพันธ์ ทำให้ Fill Technos Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2552 มิถุนายน เปิดบริษัท Meiwa Sansho โรงงานสาขาKashiwara ณ Kashiwara, Enmyo-cho ในจังหวัด Osaka
พ.ศ.2552 พฤศจิกายน ทำให้ Dream Web System limited Company เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2553 มีนาคม ก่อตั้ง Meiwa Pax Holdings ให้เป็นระบบบริษัทโฮลดิ้ง และ เปลี่ยน Dream Web System จากเดิมที่เป็นLimited company ให้เป็นCorporation
พ.ศ.2553 ธันวาคม ทำให้ Branding Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2554 กันยายน ก่อตั้ง Royal Meiwa Pax Co., Ltd. ร่วมกันกับ Royal Can Industries Co., Ltd.
พ.ศ.2555 เมษายน รวม FP Kako Co., Ltd. ให้อยู่ใน Meiwa Pax Co., Ltd.
พ.ศ.2555 มิถุนายน ทำให้ Mugensha Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2555 กรกฎาคม ทำให้ Tamapack Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2556 มกราคม Royal Meiwa Pax Co., Ltd. เริ่มดำเนินกิจการ
พ.ศ.2556 มีนาคม ทำให้ Sunpack Co., Ltd. และ บริษัท Fukuoka Seal เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2556 เมษายน รวม Kaitokagaku Kogyo Co., Ltd. และ Fill Technos Co., Ltd. ให้เป็น Meiwa Pax
พ.ศ.2557 ธันวาคม ทำให้ Saigon Trading and Packaging Joint Stock Company เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2558 มีนาคม ทำให้ SQ Corporation Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2559 มีนาคม ทำให้ Atom Corporation Sdn. Bhd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2559 พฤษภาคม ทำให้ Kurume Seihan Printing เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2560 กุมภาพันธ์ ทำให้ Kofu-Shiki Co., Ltd. และ Shinko Kasei Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2560 มิถุนายน ทำให้ Paper World Corp. เป็นบริษัทในเครือ
พ.ศ.2562 เมษายน รวมบริษัท Tamapack Co., Ltd., Kofu-Shiki Co., Ltd., SQ Corporation Ltd., Paper World Corp. ให้เป็นบริษัทเดียวคือ Tamapack Co., Ltd. และรวมบริษัท Sunpack Corp., Fukuoka Seal Company, Kurume Seihan Printing ให้เป็นบริษัทเดียวคือ Sunpack Corp.

Meiwa Pax Group กำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ SDGs

SDGs "Sustainable Development Goals" คือ "เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่นำมาใช้ในการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติ โดยมี 193 ประเทศที่เข้าร่วมสหประชาชาติเพื่อให้บรรลุใน 15 ปีระหว่างปี 2559 ถึง 2573 ซึ่ง Meiwa Pax Group ก้ได้มีการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุSDGs

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ได้รับการรับรองจากFSC

บริษัท TAMA PACK หนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ "ปกป้องสิ่งแวดล้อม"ที่เป็นปรัชญาบริหาร กับ "การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม"ที่ระบุอยู่ในหัวข้อสูงสุดของการบริหาร ได้ดำเนินการตามข้อตกลงFSC ที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมป่าไม้ให้เหมาะสม และได้รับการรับรองจากFSC® CoC

การใช้ไบโอโพลีเอทิลีน

เราให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากชีวมวลสูงผสมกับไบโอโพลีเอทิลีนที่ได้จากพืช ซึ่งไบโอโพลีเอทิลีน เป็นวัตถุดิบที่ไม่เพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แม้ว่าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังมีการเผาไหม้ก็จริง แต่จะไม่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเพราะจะสามารถลดลงได้เมื่ออ้อยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่กำลังเจริญเติบโต

มาตรการป้องกันภัยพิบัติ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการเตรียมการสำหรับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน นั่นก็คือเตียงและห้องสุขาที่สามารถประกอบและใช้งานได้ง่าย หากเกิดภัยพิบัติก็พกพาสะดวกด้วยขนาดที่กะทัดรัด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายหลังการใช้งาน

Universal design

ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคเฉพาะทาง

เรามองในมุมมองของผู้บริโภค เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต้องมี กล่าวคือ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าใครก็เปิดใช้งานได้ง่าย, ใช้งานง่าย, เข้าใจได้ง่าย, กำจัดได้ง่าย ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายเท่าที่จะสามารถทำได้

การจัดการสุขภาพ

ใบรับรองด้านสุขภาพและการเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร (สีขาว 500)

จากความคิดที่ว่าการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไรขององค์กรนั้นๆ เราจึงมีการควบคุมดูแลสุขภาพของพนักงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เราจึงได้รับการรับรองว่าเป็น "แผนกองค์กรขนาดใหญ่ (สีขาว 500)" และได้รับการรับรอง "ระบบการรับรองบริษัทที่ยอดเยี่ยมด้านการจัดการสุขภาพ" โดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม

เครือข่ายกลุ่ม

บริษัทในเครือ/สาขา・โรงงาน

MEIWA PAX Co.,Ltd.

Business Activities

Osaka Headquarters & Factory
888-1 Enmyo-cho, Kashiwara-shi, Osaka, 582-0027, Japan
TEL : +81-50-3821-6845 FAX : +81-72-976-0920
Tokyo Headquarters
Kayaba-cho Broad Square 7F, 3-9-10 Kayaba-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan
TEL : +81-50-3821-6857 FAX : +81-3-5651-5092
West Japan Branch
Meiwa Uehonmachi Building 3-2 Higashikozu-cho, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka, 543-0021, Japan
TEL : +81-50-3821-6863 FAX : +81-6-6765-3220
Kyushu Branch
Vitoria Building 5F, 3-13-28 Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0013, Japan
TEL : +81-50-3821-6867 FAX : +81-92-412-0726
Hokkaido Sales Office
Maruito Kita 4-jo Building 5F, 2-8-2 Kita 4-jo Higashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0034, Japan
TEL : +81-50-3821-6868 FAX : +81-11-272-5357
Tohoku Sales Office
Peace Building Nishikoen 7F, 20-10 Tachimachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0822, Japan
TEL : +81-50-3821-6869 FAX : +81-22-221-8023
Shinetsu Sales Office
Shichiku Sogo Building 2F, 4-1-31 Yoneyama, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0916, Japan
TEL : +81-50-3821-6870 FAX : +81-25-243-6573
Chubu Sales Office
Marunaka Building 3F, 20-1 Nishibiwajima-cho Ebisu, Kiyosu-shi, Aichi, 452-0005, Japan
TEL : +81-50-3821-6871 FAX : +81-52-502-1250
Osaka-chuo Sales Office
1-7-25 Kawaraya-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0066, Japan
TEL : +81-50-3821-6872 FAX : +81-6-6767-1036
Chugoku Sales Office
Otemachi Square 3F, 2-8-1, Ote-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 730-0051, Japan
TEL : +81-50-3821-6875 FAX : +81-82-243-7076
Shikoku Sales Office
Stretch Building 3F, 1-1-13 Sakae-machi, Kanonji-shi, Kagawa, 768-0072, Japan
TEL : +81-50-3821-6876 FAX : +81-875-24-1537
Kyushu-chuo Sales Office
1-15-7-102 Egoe, Minami-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto, 860-0834, Japan
TEL : +81-50-3821-6877 FAX : +81-96-214-3177
Minami Kyushu Sales Office
3-6-16 Jingu Higashi, Miyazaki-shi, Miyazaki, 880-0056, Japan
TEL : +81-50-3821-6878 FAX : +81-985-29-3958
Noda Factory
135 Nanakodai, Noda-shi, Chiba, 278-8577, Japan
TEL : +81-50-3821-6879 FAX : +81-4-7129-2119
Nirasaki Factory
1411 Okusa-machi Shimojonishiwari, Nirasaki-shi, Yamanashi, 407-0035, Japan
TEL : +81-50-3821-6884 FAX : +81-551-23-3988
Iida Factory & Shinshu Sales Office
3125-2 Takamori-machi Shimoichida, Shimoina-gun, Nagano, 399-3103, Japan
TEL : +81-50-3821-6885 FAX : +81-265-35-8581
Takatsuki Factory
1-21-3 Miyada-cho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1142, Japan
TEL : +81-50-3821-6887 FAX : +81-72-694-9333
Ikuno Factory
5-12-22 Nakagawa, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka, 544-0005, Japan
TEL : +81-50-3821-6891 FAX : +81-6-6751-3369
Hyogo Factory
1077 Izushi-cho Torii, Toyooka-shi, Hyogo, 668-0272, Japan
TEL : +81-50-3821-6893 FAX : +81-796-52-5380
Yatsushiro Factory
1-2 Kokokumachi, Yatsushiro-shi, Kumamoto, 866-0881, Japan
TEL : +81-50-3821-6899 FAX : +81-965-33-6890

MEIWA SANSHO Co.,Ltd.

Headquarters & Sales Division
Meiwa Uehonmachi Building 3-2 Higashikozu-cho, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0021, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-6-6765-3993
Tokyo Sales Office
Kayaba-cho Broad Square 7F, 3-9-10 Kayaba-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan
TEL : +81-50-3821-6908 FAX : +81-3-5651-5093
Hokkaido Sales Office
Maruito Kita 4-jo Building 5F, 2-8-2 Kita 4-jo Higashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0034, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-11-272-5357
Tohoku Sales Office
Peace Building Nishikoen 7F, 20-10 Tachimachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0822, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-22-221-8023
Shinetsu Sales Office
Shichiku Sogo Building 2F, 4-1-31 Yoneyama, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0916, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-25-243-6573
Chubu Sales Office
Marunaka Building 3F, 20-1 Nishibiwajima-cho Ebisu, Kiyosu-shi, Aichi, 452-0005, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-52-502-1250
Chugoku Sales Office
Otemachi Square 3F, 2-8-1, Ote-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 730-0051, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-82-243-7076
Shikoku Sales Office
Stretch Building 3F, 1-1-13 Sakae-machi Kanonji-shi, Kagawa, 768-0072, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-875-24-1537
Kyushu Sales Office
Vitoria Building 5F, 3-13-28 Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0013, , Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-92-412-0726
Minami Kyushu Sales Office
3-6-16 Jingu Higashi, Miyazaki-shi, Miyazaki, 880-0056, Japan
TEL : +81-50-3821-6866 FAX : +81-985-29-3958
Toyooka Factory
12-1 Kamiyoshidai, Toyooka-shi, Hyogo, 668-0831, Japan
TEL : +81-50-3821-6902 FAX : +81-796-29-5252
Kashiwara Factory
1063-1 Enmyo-cho, Kashiwara-shi, Osaka, 582-0027, Japan
TEL : +81-50-3821-6903 FAX : +81-72-977-4487
Noda Factory
135 Nanakodai, Noda-shi, Chiba, 278-0051, Japan
TEL : +81-50-3821-6882 FAX : +81-4-7129-2448
Tottori Factory
307 Okute, Tottori-shi, Tottori, 680-0904, Japan
TEL : +81-50-3821-6929 FAX : +81-857-31-3900

TAMAPACK CO., LTD.

รายละเอียด

Head office
3-2, Higashikozu-cho, Tennoji-ku, Osaka-city, Osaka 543-0021, Japan
Headquarters
1-12-14, Nakagami-cho, Akishima-shi, Tokyo, 196-0022, Japan
TEL: +81-42-543-3711 FAX: +81-42-544-3413
Kofu Chuo Factory
550 Shimosanjo, Chuo, Yamanashi 409-3822, Japan
TEL:+81-55-273-4151 FAX:+81-55-273-0484
Yamagata Factory
251 Sengoku-Annyoji, Kamiyama-shi, Yamagata, 999-3122, Japan
TEL: +81-23-673-3081 FAX: +81-23-673-3084
Kofu Factory
831 Kudama-cho, Kofu-shi, Yamanashi, 400-0815, Japan
TEL: +81-55-233-7171 FAX : +81-55-233-7176
Osaka Branch Office
3-4-4, 3F Uchikyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka,
540-0013, Japan
TEL: +81-6-6937-5505 FAX : +81-6-6937-5515
Tokyo Sales Office
Kayaba-cho Broad Square 7F, 3-9-10 Kayaba-cho, Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan
TEL : +81-6-6937-5505 FAX : +81-6-6937-5515
Shin Osaka Branch Office
Shin-Osaka DTK Building 6F, 5-9-8 Nishinakajima, Yodogawa-ku,
Osaka-shi, Osaka, 532-0011, Japan
TEL: +81-6-6305-1688 FAX : +81-6-6308-7148
Higashine Sales Office
5400-1, Higashineko, Higashine, Yamagata 999-3701, Japan
(Representative office in Yamagata CASIO)
Nagano Sales Office
101, 2158-1, Iwamurada, Saku, Nagano 385-0022, Japan
TEL:+81-267-66-6651 FAX:+81-267-66-6659

Sunpack.Corp.

รายละเอียด

Headquarters
500 Nomachi, Chikugo-shi, Fukuoka, 833-0032, Japan
TEL: +81-942-53-8471 FAX : +81-942-53-8475
Fukuoka Factory
4-9-30 Matsushima, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 813-0062,
Japan
TEL: +81-92-622-1021 FAX : +81-92-622-0510
Chikugo Factory
5755-1 Nanatsueda Nishimuta Chikugo-shi, Fukuoka, 833-0053, Japan
TEL:+81-942-53-9030(Main) FAX: +81-942-53-9031
Tokyo Sales Office
Kayaba-cho Broad Square 7F, 3-9-10 Kayaba-cho, Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo 103-0025, Japan
TEL : +81-3-5651-5079 FAX : +81-3-5651-5093
Osaka Sales Office
Meiwa Uehonmachi Building 3-2 Higashikozu-cho, Tennoji-ku,
Osaka-shi, Osaka, 543-0021, Japan
TEL : +81-50-3821-6920 FAX : +81-6-6765-3220

SHINKO KASEI Co., Ltd.

Headquarters & Factory
2010 Kobora, Yamada-cho, Mizunami-shi, Gifu, 509-6104, Japan
TEL : +81-572-44-9228 FAX : +81-572-44-9238
Tokyo Sales Office
Kayaba-cho Broad Square 7F, 3-9-10 Kayaba-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0025, Japan
TEL : +81-50-3821-6918 FAX : +81-3-5651-5093
Osaka Sales Office
Meiwa Uehonmachi Building 3-2 Higashikozu-cho, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka, 543-0021, Japan
TEL : +81-50-3821-6921 FAX : +81-6-6765-3220

SAIGON TRADING & PACKAGING LLC

รายละเอียด

Head Office & Factory
Lot B56-57/Ⅱ Road 2E, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Ward,
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL:+84-28-37652180 FAX:+84-28-37652191
Ha Noi Representative Office
P905, 9th Floor, Sky City Tower A, 88 Lang Ha Street,
Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi City, Vietnam
TEL:+84-24-73023886

Royal Meiwa Pax Co., Ltd.

รายละเอียด

Royal Meiwa Pax Co., Ltd.
68/1 Moo 3 Kaerai Kratumban Samutsakorn 74110 Thailand
TEL : +66-34-476-090 FAX : +66-34-476-093

Atom Corporation Sdn. Bhd.

รายละเอียด

Atom Corporation Sdn. Bhd.
Lot 468, Batu 2, Jalan Bangi, 43500 Semenyih Selangor, Malaysia
TEL : +603-87234805 FAX : +603-87234806

Dream Web System

Dream Web System
1-7-25 Kawaraya-machi, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0066, Japan
TEL : +81-50-3821-6874 FAX : +81-6-6761-6796

MUGENSHA Co., Ltd.

Hatanaka Head Office
1-13-2 Hatanaka, Niiza-shi, Saitama, 352-0012, Japan
TEL: +81-48-481-9555 FAX : +81-48-481-9554
Tokyo Sales Office
Kayaba-cho Broad Square 7F, 3-9-10 Kayaba-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan
TEL : +81-50-3821-6915 FAX : +81-3-5651-5093
Kyusyu Branch
Vitoria Building 5F, 3-13-28 Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0013, Japan
TEL : +81-50-3821-6919 FAX : +81-92-412-0726

BRANDING

Head office
3-2, Higashikozu-cho, Tennoji-ku, Osaka-city, Osaka 543-0021, Japan

เครือข่ายกลุ่ม