ลักษณะกิจการ

Meiwa Pax Group มุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างความสะดวกสบายให้แก่สังคมด้วยเครืองข่ายแวดวงธุรกิจที่มีความแตกต่างหลากหลาย

บริษัทของเรา เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบรรจุภัณฑ์ของเราถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าที่เป็นที่ต้องการในชีวิตประจำวัน เช่นอาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ และสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ด้วยบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ทันสมัย ใช้ง่าย เช่นอาหารสำเร็จและสินค้าส่งออกต่างๆ นับได้ว่าเราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสินค้าเหล่านั้น

แวดวงการผลิตบรรจุภัณฑ์

แวดวงการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน
Industry-leading production engineering and equipment for making advanced films

ดูรายละเอียด

การพิมพ์ฉลาก
ด้วยความหลากหลายของเครื่องมือและประสบการณ์การผลิตที่สั่งสม ทำให้เราสามารถผลิตฉลากสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะพรีเซ็นตัวสินค้าให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด

Carton Box Products
เราใช้โปรแกรมCADเวอร์ชั่นล่าสุดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้อย่างลงตัว

ดูรายละเอียด

Standard Pouch Products
เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีมากถึงแสนชนิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร

ดูรายละเอียด

อื่นๆ

E-commerce website
Dream Web Systemเป็นระบบการค้าออนไลน์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามและอาหารเสริม ซึ่งกำลังเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูงในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด

แวดวงการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า
SQ Corporation เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งสินค้า วัสดุต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับทัศนศาสตร์

ดูรายละเอียด

แวดวงเครื่องสำอางค์
Mugenshaมุ่งด้านธุรกิจสายความงามและสุขภาพด้วยในคอนเส็ป 「Beauty and Health」

ดูรายละเอียด

แวดวงอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทBrandingพัฒนาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมของสุภาพสตรีเช่นUmeshu(Plum Wine)

ดูรายละเอียด

pagetop